Belge Hazır Olayı (Document Ready Event)

Belge Hazır Olayı (Document Ready Event)

 23.2.2017 09:30:35  jQuery  (0)

Vereceğimiz bütün örneklerde, bütün jQuery metotları, bir belge hazır metodu içine yerleştirilmiştir. Bu metodun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

$(document).ready(function(){
   // jQuery metotları
});

Böyle yapılmasının en önemli sebebi, herhangi bir jQuery kodunun belgenin yüklenmesi sonuçlanmadan çalıştırılmasını önlemektir (ready-hazır).

Eğer bu kurala uyulmazsa oluşabilecek bazı negatif durumlar aşağıda verilmiştir:

  • Henüz oluşmamış bir elemanı gizlemeye çalışmak
  • Henüz tam yüklenmemiş bir resmin boyutunu almaya çalışmak

jQuery ekibinin DRE (Document Ready Event) için hazırladığı daha basit bir şekil ise aşağıdadır:

$(function(){
   // jQuery metotları
});

 

 Etiketler:

 Yorumlar

Yorum Gönder 

 Facebook Profil