ASP.NET Güncelleme İşlemi Hataları UPDATE Sorunu ve Çözümü

ASP.NET Güncelleme İşlemi Hataları UPDATE Sorunu ve Çözümü

 24.12.2015 10:19:37  Asp.NET  (0)

ASP.NET Güncelleme İşlemi Hataları UPDATE Sorunu ve Çözümü

asp.net web sitenizi hazırlarken genelde güncelleme işlemi yapmak sorun olur sayfamız hata vermez ama güncelleme işlemimizde olmaz

bunun başlıca sebeblerinden biri PostBack olayıdır.

Örnek vermek gerekirse;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {
        VeriGelsin();
    }
void VeriGelsin()
    {
        DataTable _dtMesaj =  Data.VeriGel(“Select * From Mesaj Where MesajID=” +id.ToString()) + ” order by MesajID desc”);
            Textbox1.Text = dt.Rows[0]["MesajBaslik"].ToString();
    }

 

yukarıdaki örnekte gösterdiğim olayda sayfamızın Page_Load olayında direk olarak verimizi çağıdrık sayfa yüklenirken veriyi çekerek textboxımıza veriyi getirecek bizde textboxımızdaki veriyi değiştirip Günncelleme butonumuza bastığımda click eventına gitmeden evvel sayfamız Page_Load olduğundan dolayı tekrar veritabanına bağlanarak veriyi textboxımıza getirecek ve sonra click eventına giderek textboxımıza gelen veri değişmediğinden aynı veri tekrar güncellenmiş olacak

bu olayın çözümü ise;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {
        if(!Page.IsPostBack) 
            VeriGelsin();
    }
bu kadar..
umarım yararlı bir makale olmuştur.
 Etiketler:

 Yorumlar

Yorum Gönder 

 Facebook Profil