MercanSoftYazılım Teknolojileri Günlüğü
30 May 2023

C# ile soket programlama örnek kod

Aşağıda bulunan örnek kod, bir istemci soketi oluşturur ve belirtilen IP adresi ve port numarasına bağlanır. Daha sonra, istemci üzerinden sunucuya bir mesaj gönderir ve sunucudan gelen yanıtı alır. Son olarak, soket kapatılır.
Bu örnek kod, basit bir istemci-sunucu iletişimi sağlar. Ancak, gerçek bir uygulama için daha fazla işlevsellik eklenmesi gerekebilir.

 

 

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;

class ExampleSocket
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // IP adresi ve port numarası belirlenir
    IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
    int port = 12345;

    // Soket oluşturulur
    Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

    // Soket sunucuya bağlanır
    socket.Connect(ipAddress, port);

    // Veri gönderilir
    string message = "Merhaba, ben bir istemciyim!";
    byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(message);
    socket.Send(data);

    // Sunucudan gelen veri alınır
    data = new byte[1024];
    int bytesReceived = socket.Receive(data);
    string response = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, bytesReceived);
    Console.WriteLine("Sunucudan gelen yanıt: " + response);

    // Soket kapatılır
    socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
    socket.Close();
  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir